#

''11. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji E-Kongresi Özet Kitabı" yayınlanmıştır.