#

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu
Başkan  Prof Dr Harika Alpay 
Başkan Yardımcısı  Prof Dr Sema Akman 
Genel Sekreter Prof Dr Önder Yavaşcan 
Sayman Prof Dr Muammer Hakan Poyrazoğlu 
Üye  Prof Dr Ferah Sönmez 
Üye  Prof Dr Sevcan Bakkaloğlu 
Üye  Prof Dr Kaan Söylemezoğlu