#

FORMÜLLER

Alan Formül
Vital Bulgular ve Ölçüler
Vücut Kitle İndeksi Vücut Ağırlığı / (Boy / 100 *  Boy / 100)
Glomerüler ve Tubüler Testler
Vücut Yüzey Alanı (4 * Ağırlık + 7) / (Ağırlık + 90)
GFR ( İdrar Volümü * İdrar Kreatinin * 1.73 ) / (Serum Kreatinin * 1440 * Vücut Yüzey Alanı)
Tahmini GFR (Boy * K Sabiti) / Serum Kreatinin
Protein Atlımı (İdrar Volümü * İdrar Proteini / ( Vücut Yüzey Alanı ) / İdrar Toplama Süresi)/100
Protein / Kreatinin Oranı İdrar Proteini / İdrar Kreatinin
Fraksiyone Na Atılımı (İdrar Na  * Kan Kreatinin ) / (Serum Na * İdrar Kreatinin) * 100
Fraksiyone K Atılımı ((İdrar K * Kan Kreatinin) / (Serum K * İdrar Kreatinin))*100
Fraksiyone Üre Atılımı (İdrar Üre * Kan Kreatinin) / (Serum Üre * İdrar Kreatinin) * 100
Fraksiyone Mg Atılımı (İdrar Mg * Kan Kreatinin) / (Serum Mg * 0.7 * İdrar Kreatinin) * 100
Tupüler P Reapsprbsiyonu (1 – (İdrar P * Kan Kreatinin) / (Serum P * İdrar Kreatinin)) * 100
Tupüler K Reapsprbsiyonu (1-(İdrar K * Kan Kreatinin) / (Serum K * İdrar Kreatinin)) *100
Tupüler K Gradiyenti (İdrar K/Plazma K)/(İdrar Osmolaritesi/Plasma Osmolaritesi)
TmP / GFR ( Plazma P – ( İdrar Kreatinin/(İdrar P*Plazma Kreatinin)))
Serum Anion Gap Na – ( Cl + HCO3 )
İdrar Anion Gap (İdrar Na – ( İdrar Cl + İdrar K))
Spot İdrarda Elektrolit Atılımları
Kalsiyum Atılımı İdrar CA / İdrar Kreatinin
Magnezyum Atılımı İdrar Mg / İdrar Kreatinin
Ürik Asit Atılımı İdrar Ürik Asit / İdrar Kreatinin
Oksalat Atılımı İdrar Oksalat / İdrar Kreatinin
Na/ K Oranı İdrar Na / İdrar K
Fosfat Atılımı İdrar P / Plazma Kreatinin
Günlük Elektrolik Atılımları
Kalsiyum Atılımı ((İdrar Volümü * İdrar CA) / (Vücut Ağırlığı))/100
Magnezyum Atılımı ((İdrar Volümü * İdrar Mg) / (Vücut Ağırlığı))/100
Ürik Asit Atılımı ((İdrar Volümü * İdrar Ürit Asit) / (Vücut Ağırlığı))/100
Oksalat Atılımı ((İdrar Volümü * İdrar Oksalat) / (Vücut Ağırlığı))/100
Sitrat Atılımı ((İdrar Volümü * İdrar Sitrat) / (Vücut Ağırlığı))/100
Fosfat Atılımı ((İdrar Volümü * İdrar P) / (Vücut Ağırlığı))/100