#

DAİMİ KURULLAR

Kayıt ve İstatistik (Registry) Kurulu Bilimsel Çalışmalar Kurulu
Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu Prof. Dr. Sevgi Mir
Prof. Dr. Osman Dönmez Prof. Dr. Necla Buyan
Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze Prof. Dr. Ali Anarat
Doç. Dr. Erkin Serdaroğlu Prof. Dr. Mesiha Ekim
Doç. Dr. Nurdan Yıldız Prof. Dr. Harika Alpay
Doç. Dr. Cengiz Candan Prof. Dr. Aytül Noyan
Doç. Dr. İsmail Dursun Prof. Dr. Zübeyde Gündüz
Yard. Doç. Dr. Mehmet Taşdemir Prof. Dr. Faysal Gök
   
Uluslararası Bilimsel İlişkiler Kurulu Toplantı ve Kongre Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Sevinç Emre Prof. Dr. Ruhan Düşünsel
Prof. Dr. Nesrin Beşbaş Prof. Dr. Rezan Topaloğlu
Prof. Dr. Ayşe Öner Prof. Dr. Ilmay Bilge
Prof. Dr. Fatoş Yalçınkaya Prof. Dr. Ayşe Balat
Prof. Dr. Caner Kabasakal Prof. Dr. Osman Dönmez
Prof. Dr. Ayşe Balat Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu
Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu Ezgü Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu