#

YETERLİLİK KURULU ÜYELERİ

Yeterlilik Kurulu
Yeterlik Yürütme Kurulu  (Asil Üyeler)
Prof Dr Ferah Sönmez (Başkan)
Prof Dr Aytül Noyan (Başkan Yrd.)
Doç Dr Nurdan Yıldız (Sekreter)
Doç Dr Bora Gülhan (Mühasip)  
Prof Dr Alev Yılmaz  
Prof Dr Mustafa Koyun 
Prof Dr Mukaddes Kalyoncu 
  
Eğitim Değerlendirme (Akreditasyon) Komisyonu Sınav Komisyonu
Prof Dr Ayşe Balat ( Başkan ) Prof Dr Selçuk Yüksel (Başkan)
Prof Dr Yılmaz Tabel ( Sekreter ) Prof Dr Bahar Büyükkaragöz (Sekreter)
Prof Dr Ahmet Nayır Prof Dr Belde Kasap Demir
Prof Dr Aysun Karabay Bayazıt  Prof Dr İsmail Dursun
Prof Dr Caner Kabasakal Doc Dr Nur Canpolat
Prof Dr Esra Baskın  
Prof Dr Fatih Özaltın   
Prof Dr Mithat Büyükçelik  
Prof Dr Ozan Özkaya   
Prof Dr Pelin Ertan