#

TARİHÇE

Ülkemizde ‘Pediatrik Nefroloji’nin kuruluşu, öncülerin 1960’larda başlayan çabaları, uluslararası alanda atılan ilk adımlar, ulusal düzeyde eğitim ve kurumsallaşmada gösterilen başarılar ve çocuk böbrek hastalarına sunulan hizmetler özetlenmiştir.

Nefrolojiye gönül vermiş 1960 ve 1970 nesli çocuk hekimlerinin, dünya çocuk nefroloji tarihi ile eş zamanlı olarak yurtdışında eğitim alıp, merkezlerini geliştirmeleri bir başlangıçtır. İhsan Doğramacı gibi, vizyonu geniş ve çocuk nefrolojisini ön planda tutmuş bir eğitimci, hem dünya, hem Avrupa, hem de ülkemizde çocuk nefrolojisinin kuruluşuna ön ayak olmuştur. Pediatrik Nefroloji yan dal statüsüne 1983’de kavuşmuştur.

Çocuk Nefroloji Derneğinin 1990’da kurulması, pediatrik nefroloji eğitiminin standardizasyonunu ve kurumsallaşmasını sağlamış; bilimsel çalışma ve araştırmalara ivme kazandırmıştır. Modern donanımlı hastanelerin yapılması, üniversitelerin ve ilaç sektörünün finansal desteği gelişimimizde önemli rol oynamıştır. Bugün, 200’e yakın iyi eğitilmiş uzmanı, araştırma ve yayın yeteneği gelişmiş; bilimsel yayınlarda dünya sıralamasında üstlerde yer almış bir camia olarak ülkemizi daha ileriye taşıyacak güçteyiz. 50 pediatrik nefroloji, 19 pediatrik hemodiyaliz, 39 pediatrik periton diyalizi, 16 pediatrik transplantasyon merkezimiz bulunmaktadır.

Uluslararası kongrelere ve Avrupa ve Dünya Pediatrik Nefroloji derneklerinin yönetimlerine etkin katılımımız, kongre organizasyonlarında gösterilen başarı; bayrağı devralacaklara büyük sorumluluk yüklemektedir. Eksiklerimizin ve önceliklerimizin doğru saptanması ve hızla giderilmesi daha ileriye için ön koşuldur.