#

Çocuklarda Böbrek Nakli Kursu

Kronik Allograft Nefropati Tedavisi Dr. Aysun Karabay Bayazıt
Gecikmiş Graft Fonksiyonu (GGF) Dr. Ahmet Nayır
İmmunolojik Yüksek Riskli Hastalarda Tedavi Desensitizasyon ve Çapraz Transplantasyon Dr. Aydın Türkmen
Reçete; Nasıl Başlayalım? Nasıl Sürdürelim? İlaç Değişim Endikasyonları Dr. Aytül Noyan
Çocuklarda Yapılan Böbrek Nakillerinde Erken Dönem Sorunlar Dr. Kenan Çalışkan
 Transplantasyondan Diyalize Dönüş Dr. Bahar Büyükkaragöz
İzlemde Akut Greft Disfonksiyonuna Yaklaşım: Cerrahi Sebepler Doç. Dr. Hakan Yabanoğlu
Böbrek Transplantasyonu Ve Malignite Dr. İsmail Dursun
Nakil Öncesi Nefrolojik Hazırlık Dr. Meral Torun Bayram
Çocuklarda Böbrek Nakli Kursu Prof. Dr. Mehmet Haberal
Ateşli Böbrek Nakli Hastasının Yönetimi Prof. Dr. Mustafa Koyun
Transplantasyon Sonrası Viral Enfeksiyonlar Dr. Nurdan Yıldız
Akut Greft Disfonksiyonu Yönetimi Dr. Önder Yavaşcan
Böbrek Nakil Hastalarında Bakteriyel Enfeksiyonlar Dr. Özgür Ceylan
Çocuk Böbrek Naklinde  Cerrahi Değerlendirme Dr. Sedat Yıldırım
Fırsatçı İnfeksiyonlar Dr. Saime Paydaş