#

Yenidoğan Nefrolojisi Günleri

Sunumlar

Hipertansiyon Tanısında Algoritmalar Dr. Neslihan Tekin
Yenidoğanda Hipertansiyon Tedavisi Dr. Aysun Karabay Bayazıt
Yenidoğanda İdrar Yolları Enfeksiyonlarında Tanı, Tedavi, İzlem Dr. Ş.Suna Oğuz
Yenidoğanda hematüri, proteinüri ve glikozüri Dr. Yılmaz Tabel
Yenidoğan Döneminde Nefrokalsinozis Dr. Hasan Çetin
Olgularla Tubulopatiler Dr. Ahmet Nayır
Yenidoğanın Normal Böbrek Fonksiyonları, Elektrolitler ve Maternal Etkilenme Dr. E. Esra Önal
Kime ABH Diyeceğiz? Evreleme Nasıl? Etyolojide Neler Var? Dr. Mahmut Çivilibal
Dializ Gerektirmeyen Abh Hastasının Yönetimi Prof. Dr. Oğuz Tuncer
Ne Zaman Diyaliz? Hangi Diyaliz Yöntemi? Diyaliz Gerektiren ABH Hastasının Yönetimi Prof. Dr. Mesiha Ekim
Böbrek Hastalığı Dışında Diyaliz Endikasyonları Ve Uygulamaları Doç. Dr. Emel Okulu
Yenidoğanda Sürekli Diyaliz Yöntemleri – Hangi Hasta Uygun? Yeni Ne Var? Prof. Dr. Erkin Serdaroğlu
Olgu Sunumları Dr. Emel Okulu
Olgu Sunumları Dr. Şükran Keskin Gözmen
Yenidoğanda Kistik Böbrek Hastalıkları Dr. Lale Sever
Olgu Sunumları Dr. Seha Saygılı