#

8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi

29 EKİM 2014 – ÇARŞAMBA
SALON A
13:00 – 13:30 Diyaliz Giriş Yolları
ÖNDER YAVAŞCAN
13:30 – 14:20 Infant Dialysis: Challenges and Triumphs
BRADLEY A. WARADY
14:20 – 15:10 Adapted APD
MİCHEL FİSHBACH
15:30 – 17:30 Diyaliz Yeterliliği
MESİHA EKİM
15:30 – 17:30 Peritonit Tanı ve Tedavisi
SEVCAN BAKKALOĞLU
15:30 – 17:30 Periton Diyalizinde Nonenfeksiyöz Komplikasyonlar
ERKİN SERDAROĞLU
15:30 – 17:30 Hemodiyalizde Sık Karşılaşılan Komplikasyonlar ve Yönetimi
LALE SEVER
30 EKİM 2014 – PERŞEMBE
SALON A
07:45 – 08:30 Hematüri; İdrar İncelemesinden Böbrek Biyopsisine
MİTHAT BÜYÜKÇELİK
08:30 – 09:00 Soluble Factors in NS
STEFANIE WEBER
09:00 – 09:30 Nefrotik Sendromda Regülatör T Hücreleri
SEVGİ MİR
09:30 – 10:00 Nefrotik Sendromun Genetiği
FATİH ÖZALTIN
10:30 – 11:15 Modifiable and Unmodifiable Risk Factors for IgA Nephropathy
LICIA PERUZZI
11:15 – 11:55 Anemia Management in Pediatric Dialysis Patients
BRADLEY A. WARADY
11:55 – 12:10 Türkiye’de Periton Diyalizinin Gelişimi
RUHAN DÜŞÜNSEL
12:10 – 12:20 Hasta Gözüyle PD (Video, Röportaj)
12:20 – 12:30 PD’de Endüstri Katkısı
CANAN BADEMLIOGLU
13:30 – 14:00 Renal Transplantasyona Hazırlık
AYTÜL NOYAN
14:00 – 14:30 Posttransplant İlk Hafta, Zor Hafta
SEMA AKMAN
14:30 – 15:00 Kronik İzlemde Enfeksiyon Komplikasyonlar
OSMAN DÖNMEZ
15:30 – 16:00 KBH’Da Su ve Tuz : Dost mu, Düşman Mı ?
KENAN ATEŞ
16:00 – 16:30 KBH’Da D Vitamininin
Böbrek ve İskelet Sistemi Dışı Etkileri
FAYSAL GÖK
SÖZLÜ BİLDİRİLER
16:30 – 17:30 Eculizumab Tedavisi Uygulanan Atipik Hemolitik Üremik Sendromlu İlk Yenidoğan Olgusu
OKAN AKACI
16:30 – 17:30 Hemolitik Üremik Sendrom
ŞÜKRİYE HACIKARA
16:30 – 17:30 Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu
YEŞİM ÖZDEMİR
16:30 – 17:30 Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Hastalarında Eculizumab Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları 
BORA GÜLHAN
16:30 – 17:30 Bir Yaş Altında Görülen Nefrotik Sendromdan Sorumlu Olan Genlerin Sıklığının ve Klinik Bulgularla İlişkisinin İncelenmesi
ONUR ÇİL
16:30 – 17:30 Nefrotik Sendromlu Çocuklarda MDR–1 Geni mRNA Ekspresyonunun Tedaviye Cevabın Belirlenmesinde Rolü
ASLIHAN KARA

 

 

SALON B
07:45 – 08:30 Antenatal Hidronefroz: Hangi Tetkik, Ne Zaman,Ne Sıklıkta ? 
ÖNDER YAVAŞCAN
13:30 – 14:00 Sistinozis
REZAN TOPALPĞLU
14:00 – 14:30 Fabry Hastalığı
FATİH S. EZGÜ
14:30 – 15:00 Oksalüri
ILMAY BİLGE
15:30 – 16:00 İdrar Yolu Enfeksiyonları
ELİF BAHAT
16:00 – 16:30 Tedavi ve profilakside yeni görüşler
METİN KAYA
SÖZLÜ BİLDİRİLER
16:30 – 17:30 Kronik Böbrek Hastalığı Olan Çocuklarda Artmış FGF23 ve Kemik Mineral Metabolizması ile İlişkisi
ÇAĞLA SERPİLDOĞAN
16:30 – 17:30 Pediatrik Hastalarda Diyaliz Tedavisine Erken veya Geç Başlamanın Sol Ventrikül Hipertrofisi ve İnflamasyona Etkisi Var mı?
SEVCAN BAKKALOĞLU
16:30 – 17:30 Çocuklarda Kronik Periton Diyalizi : 18 yıllık tek merkez deneyimi
ALEV YILMAZ
16:30 – 17:30 Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi
ELİF ÇOMAK
16:30 – 17:30 Preterm Yenidoğanlarda Akut Böbrek Hasarı Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi ve Yeni İdrar Belirteçleri ile Erken Dönemde Tanınması
YILMAZ TABEL
16:30 – 17:30 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve pRIFLE Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi
ASLI KANTAR
09:30 – 10:15 Hemodiafiltration in Children, a History
MİCHEL FİSHBACH

31 EKİM 2014 – CUMA
SALON A
07:45 – 08:30 Enüretik Çocuğa Yaklaşım
NEŞE ÖZKAYIN
08:30 – 09:00 Çocuklarda Devamlı Böbrek Yerine Koyma Tedavisi Temel Prensipler ve Antikoagülasyon
ZÜBEYDE GÜNDÜZ
09:00 – 09:30 Olgularla Sürekli Böbrek Yerine Koyma Tedavisi
UMUT SELDA BAYRAKÇI
10:45 – 11:15 Complement Associated Nephropathy
CHRISTOPH LICHT
11:15 – 11:45 Proteasome Inhibitors in Progressive Renal Diseases
LİCİA PERUZZİ
11:45 – 12:15 Genetic aspects of CAKUT
STEFANİE WEBER
12:15 – 12:45 Akılcı İlaç Kullanımı
İSMAİL DURSUN
13:30- 14:10 aHÜS: From Diagnosis to Treatment
CHRISTOPH LICHT
14:10 – 14:30 Türkiye’de aHÜS
OĞUZ SÖYLEMEZOĞLU
14:30 – 14:55 Patogenez ve Tanıda Neler Değişti ?
NECLA BUYAN
14:55 – 15:10 Obezite ve Hipertansiyon
ALİ DÜZOVA
15:10 – 15:30 Panel : Hipertansiyon Tedavide Güncel Yaklaşımlar
CANER KABASAKAL
SÖZLÜ SUNUMLAR
16:00 – 17:00 Primer Hiperoksalüri Tip 1’De Genetik Tanı
EMEL ISIYEL
16:00 – 17:00 Sağlıklı çocuklarda idrar albumin kreatinin oranı için normal değerler
SEBAHAT TÜLPAR
16:00 – 17:00 Sistinozis Hastalarının Uzun Süreli İzlemi: Hacettepe Deneyimi
BORA GÜLHAN
16:00 – 17:00 Sistinozis ve Herediter Multiple Ekzositoz Birlikteliği
BAHRİYE ATMIŞ
16:00 – 17:00 Çocukluk Çağı Nefrotik Sendromlu Hastalarda Vücut Sıvı Hacminin Belirlenmesinde Biyoelektrik İmpedans Analizi, NT-proBNP ve Vena Kava İnferior Sonografi İncelemesinin Rolü
HÜLYA NALCACIOĞLU

 

SALON B
07:45 – 08:30 Çocuklarda Üriner Sistem Taş Hastalığı
ALEV YILMAZ
08:30 – 09:00 ANCA İlişkili Renal Vaskülitler
SEZA ÖZEN
09:00 – 09:30 Lupus Nefriti
NİLGÜN ÇAKAR
14:30 – 14:50 Alkaloz ile Seyreeden Tübülopatiler
ALPER SOYLU
14:50 – 15:15 Renal Tübüler Asidoz Tanısal Yaklaşım
ÖZLEM AYDOĞ
15:15 – 15:30 Magnezyum İlişkili Tübülopatiler
FARUK ÖKTEM
SÖZLÜ BİLDİRİLER
16:00 – 17:00 Spina Bifida ve Nörojen Mesane Tanılı Hastalarda Mesane İçi Hyaluronik Asid Uygulaması
NESLİHAN ÇİÇEK DENİZ
16:00 – 17:00 Non-Nörojenik Mesane ve Ürofasial (OCHOA) Sendrom Olgularında HPSE2 Gen Değişimlerinin Araştırılması
BURCU BULUM
16:00 – 17:00 NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 TANILI HASTALARDA RENAL BULGULAR
FUNDA BAŞTUĞ
16:00 – 17:00 Çocuklarda Yaşam İçi Kan Basıncı İzlemi Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
SERDAR SARITAŞ
01 KASIM 2014 – CUMARTESİ
SALON A
08:30 – 10:00 Sunum Teknikleri
HAKAN POYRAZOĞLU
08:30 – 10:00 Vaka Sunumu
NESLİHAN ÇİÇEK DENİZ
08:30 – 10:00 Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni ???
GÜLŞAH KAYA
08:30 – 10:00 Olgu Sunumu
RÜMEYSA ÇİÇEK