#

9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi

25 Kasım 2016, Cuma
Salon A
07.30 – 08.30 Transplant Hastasında Ani Kreatinin Yüksekliği Dr. Önder Yavaşcan
08.30 – 09.30 Evde Hemodiyaliz Prof. Dr. Ercan Ok
Periton Diyalizi Enfeksiyon Dışı Komplikasyonları Dr. Mesiha Ekim
09.30 – 10.00 Strategies to Prevent Peritoneal Dialysis Failure Constantinos J. Stefanidis, MD, PhD
10.30 – 11.15 C3 Glomerulopathy Francesco Emma
11.15 – 12.45 Glomerül Zedelenmesi – İmmunolojik Mekanizmalar – Dr. Lale Sever
13.30 – 14.00 Akılcı İlaç Kullanımı Dr. İsmail Dursun
14.00 – 15.30 Anca İlişkili Glomerulonefritler Dr. Aytül Noyan
15.30 – 16.00 C3 Glomerulopati Uzm. Dr. A. Seda Pınarbaşı
Henoch Schönlein purpuralı çocukların deri biyopsisinde Pentraksin 3 poliklonal antikor düzeyinin böbrek tutulumu ile ilişkisinin gösterilmesi Havva Evrengül
Süt çocuklarında atipik hemolitik üremik sendrom Nilgün Çakar
16.30 – 17.30 Hiperpotasemi ve Metabolik Asidoz Kontrolü Dr. Mithat Büyükçelik
Kronik Böbrek Hastalığında Güncel Beslenme Önerileri Dr. Necla Buyan
17.30 – 18.00 Kronik Böbrek Hastalığı Olan Çocuklarda Sklerostin Ve Osteoprotegrin Seviyeleri: Kemik Mineral Metabolizmasında Yeni Belirteçler Serçin Güven
26 Kasım 2016, Cumartesi
Salon A
07.30 – 08.30 Olgularla hipertansiyon Dr. Kenan Bek
08.30 – 09.15 ADPKD – ARPKD: similarities and distinctions Francesco Emma
09.15 – 10.00 Renal Tubular Disorders Case discussions Detlef Bockenhauer Detlef Bockenhauer
10.30 – 12.00 Treatment of Steroid – Resistant Nephrotic Syndrome (SRNS) in Children Ayşe Balat, MD
Membranous nephropathy Elena Levtchenko
Current treatment recommendations in children with IgA nephropathy Selçuk Yüksel
12.00 – 12.30 ADCK – 4 Mutasyonu Saptanan Hastaların Klinik Özelliklerinin ve Koenzim Q10 Tedavisine Yanıtlarının Değerlendirilmesi Bora Gülhan
İdrar CD80’i Nefrotik Sendromda steroide yanıtı belirler mi? Neslihan Çiçek
Tek böbrek fonksiyonlu hastalarda iskemi modifiye albumin, protein sülfidril / karbonil düzeyleri ve kardiyovasküler risk faktörleri Nuran Çetin
13.30 – 14.00 ENÜREZİS NOKTURNA Dr. Ferah Sönmez
14.00 – 14.30 How to Predict the Development of Severe Renal Lesions in Children with febrile UTI? Constantinos J.Stefanidis
14.30 – 15.30 5th week of pregnancy Constantios J. Stefanidis
16.00 – 17.30 ÇOCUKLARDA BÖBREK TRANSPLANTASYONUNDA YİNELEYEN HASTALIKLAR Dr. Ahmet Keskinoğlu
ÜROLOJİK RİSKLİ HASTADA TX: Cerrahi Bakış Güngör Karagüzel
ÜROLOJİK RİSKLİ HASTADA TRANSPLANTASYON Prof. Dr. Sema Akman
17.30 – 18.00 Takrolimus konsantrasyonunda oluşan dalgalanmalar antikor gelişiminde etkili mi? Gülşah Kaya Aksoy
En – Blok Böbrek Nakili Gerçekleştirilen Hastaların Sonuçları Caner Alparslan
PEDİATRİK RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POLYOMAVİRUS BK ENFEKSİYONU Begüm Avcı
18.00 – 19.00 ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ YETERLİLİK GENEL KURULU Lale Sever
27 Kasım 2016, Pazar
Salon A
07.30 – 08.30 NEFROKALSİNOZİSLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Nida Dinçel
08.30 – 09.00 Genetic testing in renal disease Detlef Böckenhauer
09.00 – 10.30 Recent advances in cystinosis Elena Levtchenko
IL1 Blockage in Renal Diseases Prof. Dr. Özlem Aydoğ
FABRY DISEASE Sevcan A. Bakkaloğlu, MD
11.00 – 12.00 Young Pediartic Nephrologists’ Network (YPNN) Caner Alparslan
“Söz Genç Nefrologlarda” Anket Sonuçları Mustafa Taşdemir
24 Kasım 2016, Perşembe
Salon B
13.00 – 15.00 NEFROPATOLOJİ KURSU Glomerüler Hastalıklar Patolojisi “Patolojiye giriş” Dr. Sait Şen, Dr. İpek Kaplan Bulut , Dr. Şükran Keskin Gözmen
15.30 – 17.30 FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ Begüm Avcı
NEFROPATOLOJİ KURSU RENAL TRANSPLANTASYON PATOLOJİSİ OLGU SUNUMU Dr. Gönül Parmaksız
25 Kasım 2016, Cuma
Salon B
07.30 – 08.30 PROTEİNÜRİLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Dr. İbrahim Gökce
14.00 – 15.30 OLGULARLA SRRT YÖNETİMİ Dr. İsmail Dursun
YENİDOĞANDA AKUT BÖBREK HASARI Dr. Nurdan Yıldız
YB Hastalarında ABH Dr. Z. Birsin Özçakar
15.30 – 16.00 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Aslıhan Kara
2015 İSTANBUL HÜS “SALGINI” VE ECULIZUMAB KULLANIMI Uzm. Dr. Nilüfer Göknar
16.30 – 17.30 CAKUT ( Tanım, Kapsam ve Patognetik Faktörler ) Mukaddes Kalyoncu
Olgularla CAKUT yönetimi (Kılavuzlar ne diyor?) Yılmaz Tabel
17.30 – 18.00 Konjenital hidronefroz tanısı almış olguların değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr.Dilek Yılmaz
DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ Seçil Arslansoyu Çamlar
İdrar Akım Sitometrisi: İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanısında Hızlı ve Ucuz Yöntem Uzm. Dr.Seçil Conkar
26 Kasım 2016, Cumartesi
Salon B
07.30 – 08.30 Metabolik Asidoz; Klinik Tanıdan Tedaviye Dr. İpek Özunan Akil
14.30 – 15.30 İLAÇLAR ve BÖBREK Prof. Dr. Bilal Yıldız
Kimyasallar ve Böbrek Dr. Nurcan Cengiz
Gıda bileşenleri ve böbrek Dr. Cengiz Candan
16.00 – 17.30 ÇOCUKLARDA SİSTİN OKSALAT STRUVİT TAŞLARI Dr. Gülay Demircin
İnfant mikrolitiyazisi Prof. Dr. Zübeyde Gündüz
17.30 – 18.00 Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş
MERKEZİMİZDE SİSTİNÜRİ TANISIYLA İZLENEN ÇOCUK HASTALARIN UZUN DÖNEM RENAL SONUÇLARI Serra Sürmeli Döven
27 Kasım 2016, Pazar
Salon B
07.30 – 08.30 BÖBREK HASTALIKLARINDA AŞILAMA Dr. Hakan Erdoğan